Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh nghiệm thu tại Si Ma Cai và Bắc Hà

Thực hiện Công văn số 115/BCĐ-KHNT ngày 25/7/2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Lào Cai V/v nghiệm thu kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, từ ngày 15-18/8/2016, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do đồng chí Lê Văn Hùng Phó Cục trưởng Cục Thống kê, thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn triển khai công tác nghiệm thu  tại hai huyện Si Ma Cai và huyện Bắc Hà.
Si Ma Cai là huyện vùng cao biên giới, có 13 xã, là huyện duy nhất không có thị trấn nên cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 phải điều tra toàn bộ số hộ trong huyện. Để chuẩn bị cho công tác điều tra, trong tháng6/2016 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã và 143 điều tra viên. Theo kết quả lập bảng kê huyện Si Ma Cai phải thu thập 7.066 phiếu hộ, 13 phiếu xã và 55 phiếu  mẫu. Bám sát kế hoạch của tỉnh, BCĐ huyện tổ chức ra quân đúng ngày 1/7/2016, tổ chức thu thập thông tin ghi phiếu điều tra tại địa bàn kết thúc đúng ngày 20/7/2016. Hoàn thành công tác nghiệm thu cho cấp xã ngày 14/8/2016. Từ ngày 15-16/8/2016, Đoàn nghiệm thu của Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức nghiệm thu xong chất lượng 3 loại phiếu điều tra và các biểu tổng hợp. Trong cuộc tổng điều tra lần này, ngoài việc thu thập và tổng hợp nhanh theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, BCĐ và tổ giúp việc huyện Si Ma Cai còn thu thập và tổng hợp thêm diện tích trồng cỏ voi ở các thôn giúp cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện có thông tin để đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bên vững trên địa bàn huyện Si Ma Cai.
Huyện Bắc Hà có 1 thị trấn và 20 xã. Theo kết quả lập bảng kê, huyện phải thu thập 11.688 hộ (trong đó có 153 hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở thị trấn); 20 phiếu xã và 81 phiếu mẫu. Trong tháng 6/2016 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thành viên Ban Chỉ đạo xã và 218 điều tra viên. Tổ chức ra quân ngày 1/7/2016, thực hiện thu thập thông tin ghi phiếu điều tra hoàn thành ngày 20/7/2016. Ngày08/8/2016 các Ban Chỉ đạo xã, thị trấn bàn giao xong toàn bộ phiếu và tổng hợp nhanh cho Ban Chỉ đạo huyện. Đoàn nghiệm thu của Ban Chỉ tỉnh đã nghiệm thu từ ngày 17-18/8/2016. Chất lượng phiếu điều tra hộ, phiếu điều tra xã và phiếu điều tra mẫu cơ bản đạt yêu cầu. Cũng trong cuộc tổng điều tra lần này Ban Chỉ đạo huyện đã tổng hợp thêm diện tích cây mận, số lượng đàn ngựa trên địa bàn để xây dựng đề án phát triển cây ăn quả và chăn nuôi của huyện trong giai đoạn 2016-2020./.

                                                                                                                                               Lê Văn Hùng- Phó Cục trưởng Cục Thống kê

                                                                                                      Một số hình ảnh của Đoàn nghiệm thu

                                                                                         Ban Chỉ đạo tỉnh nghiệm thu tại huyện Bắc Hà


                                                                                    Ban Chỉ đạo tỉnh nghiệm thu tại huyện Si Ma Cai

                                               Ban chỉ đạo Tổng điều tra  huyện Bắc Hà nghiệm thu phiếu điều tra của Xã Bảo Nhai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập