PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01/4/2009 (Ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-BCĐTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương)

Quyet_dinh_TDT_2009 phuong an.pdf

phuongan-TDT_2009-moi_fin_11_10_2008.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập