Kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01-4-2014
Tổng hợp nhanh kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01-4-2014 tại 349 địa bàn với 10320 hộ có:

-44339 nhân khẩu, trong đó 21848 nhân khẩu là nữ và 4476 nhân khẩu là trẻ em dưới 5 tuổi.

-Tại thời điểm 01-4-2009 số người có mặt trước 0 giờ nhưng đã chết là 519, số người có mặt sau o giờ nhưng đã chết là 71


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập