Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
/SiteFolders/cucthongke/2335/NĐ 2017/TT144-2017-BTC- hướng dẫn NĐ151.2017 về QL, sử dụng TS công.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập