PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2009(Ban hành theo Quyết định số 525 /QĐ-TCTK ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

3.QD_Dtra_Von_2010.doc

4.PA_VDT_2010.doc

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 268
  • Trong tuần: 4,513
  • Tất cả: 1,495,600
Đăng nhập