Danh bạ thư điện tử Cục Thống kê (đến 31/12/2015)
 

 DANH SÁCH ĐỊA CHỈ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI

 

STT

 Đơn vị trực thuộc

Họ và tên

Chức vụ 

Địa chỉ hộp thư đầy đủ

1

 

 Ban lãnh đạo Cục

 

Vũ Viết Trường

Cục trưởng

vvtruong@gso.gov.vn

2

Lê Văn Hùng

Phó cục trưởng

lvhung@gso.gov.vn

3

Ngô Thị Thu

Phó cục trưởng

ntthulca@gso.gov.vn

4

 Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng 

Phạm Thị Huệ

Trưởng phòng

pthue@gso.gov.vn

5

Lưu Tiến Lực

Phó trưởng phòng

ltlucsmc@gso.gov.vn

6

Lê Anh Sơn

Chuyên viên

lasonlca@gso.gov.vn

7

Đoàn Hồng Điệp

Chuyên viên

dhdieplca@gso.gov.vn

8

 

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã 

 

 

Hoàng Kim Hoa

Trưởng phòng

hkhoalca@gso.gov.vn

10

Phạm Ngọc Khuê

Phó trưởng phòng

pnkhue@gso.gov.vn

11

Lê Hồng Điệp Thủy

Chuyên viên

lhdthuylca@gso.gov.vn

12

Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

vtthuyenlca@gso.gov.vn

13

 

 

 Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

Trần Quốc Chính

Trưởng phòng

tqchinhbh@gso.gov.vn

14

Hán Thị Huệ

Phó trưởng phòng

hthue@gso.gov.vn

15

Hoàng Sơn

Cán bộ

hsonlca@gso.gov.vn

17

Nguyễn Văn Luân

Cán bộ

nvluanlca@gso.gov.vn

18

Vũ Thị Làn

Cán bộ

vtlanlca@gso.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lành

Cán bộ

ntlanhlca@gso.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngọc

Cán bộ

ntngoclca@gso.gov.vn

23

 

Phòng Thống kê Nông nghiệp

  

Trần Thị Thanh Tâm

Trưởng phòng

tttam@gso.gov.vn

21

Nguyễn Thùy Dung

Chuyên viên

ntdunglca@gso.gov.vn

25

Hoàng Yến

Chuyên viên

hyen@gso.gov.vn

 

Nguyễn Duy Kiên

Chuyên viên

ndkienmk@gso.gov.vn

26

 

 Phòng Thống kê Thương mại

 

 

Nguyễn Thị Thúy Mơ

Trưởng phòng

nttmo@gso.gov.vn

24

Cấn Thị Phượng

Chuyên viên

ctphuongth@gso.gov.vn

20

Phạm Thị Duyên

Chuyên viên

ptduyenlca@gso.gov.vn

27

Nguyễn Xuân Thu

Phó trưởng phòng

nxthu@gso.gov.vn

 

Trương Quốc Huy

Chuyên viên

tqhuylca@gso.gov.vn

 

Phòng Thống kê Tổng hợp

Đỗ Thị Hương

Trưởng phòng

dthuonglca@gso.gov.vn

29

Lê Trọng Duyên

Phó trưởng phòng

ltduyen@gso.gov.vn

30

Lê Hồng Thái

Chuyên viên

lhthai@gso.gov.vn

 

Hoàng Thảo Yến

Chuyên viên

htyen@gso.gov.vn

28

Phòng Thanh tra

Hoàng Ngọc Thanh

Trưởng phòng

hnthanhlca@gso.gov.vn

32

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Phó trưởng phòng

ntnhuyen@gso.gov.vn

 

Trần Văn Hùng

Chuyên viên

tvhungtplc@gso.gov.vn

Các Chi cục trực thuộc

 

STT

Tên đơn vị

Hộp thư

1

Chi cục Thống kê huyện Bắc Hà

bachalca@gso.gov.vn

2

Chi cục Thống kê huyện Bảo Thắng

baothanglca@gso.gov.vn

3

Chi cục Thống kê huyện Bảo Yên

baoyenlca@gso.gov.vn

4

Chi cục Thống kê huyện Bát Xát

batxatlca@gso.gov.vn

5

Chi cục Thống kê huyện Mương Khương

muongkhuong@gso.gov.vn

6

Chi cục Thống kê huyện Văn Bàn

vanbanlca@gso.gov.vn

7

Chi cục Thống kê huyện Si Ma Cai

simacailca@gso.gov.vn

8

Chi cục Thống kê huyện Thành phố Lào Cai

txlaocailca@gso.gov.vn

9

Chi cục Thống kê huyện Sa Pa

sapalca@gso.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập