Chi cục Thống kê huyện Bát Xát triển khai điều tra thủy sản năm 2017

Căn cứ Phương án điều tra thủy sản hàng năm tại Quyết định số 235/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 30 tháng 10 năm 2017, Chi cục thống kê huyện Bát Xát đã gửi công văn số 101/CV-CCTK yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát và tiến hành điều tra thủy sản năm 2017 trên địa bàn..

Những ngày đầu tháng 11, toàn bộ điều tra viên được phân công thực hiện cuộc điều tra đã xuống các hộ chọn mẫu tiến hành phỏng vấn và ghi kết quả vào phiếu điều tra.


Dự kiến cuộc điều tra thủy sản năm 2017 trên địa bàn  huyện Bát Xát sẽ kết thúc trước ngày 20 tháng 11 năm 2017, theo đúng kế hoạch của Cục Thống kê tỉnh.

Nguyễn Duy Kiên – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bát Xát

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập